Принципи діяльності

В державах-членах ЄС для органів, що здійснюють діяльність із позасудового врегулювання спорів про захист прав споживачів, рекомендовані наступні принципи діяльності:

  • незалежності такого органу для гарантування неупередженості його дій;
  • прозорості щодо процедури, включаючи опублікування звіту про діяльність;
  • змагальності для забезпечення можливості усім заінтересованим сторонам представити  свою  позицію  перед компетентним органом, заслухати  аргументи та факти іншої сторони, та висновки експертів;
  • ефективності процедури завдяки:

       - вільного доступу споживача без необхідності залучення представника,
       - безкоштовності процедури чи помірних витрат за неї,
       - нетривалий час вирішення спору,
       - лідерства цього органу для можливості враховувати усі фактори, що сприяють врегулюванню;

  • законності рішень в частині неможливості позбавлення споживача таким рішенням захисту, на яке він має право відповідно до законодавства
  • свободи, яке полягає в:

       - обов’язковості рішення органу тільки у випадку, якщо сторони були заздалегідь поінформовані та надали чітку згоду про це;
       - неможливості позбавлення споживача права звернутися до суду для врегулювання спору;

  • представництва, що гарантує можливість залучення сторонами представника чи надання допомоги іншою особою на усіх стадіях процедури.

Вказані принципи визначені Рекомендацією Комісії Європейського Співтовариства від 30 березня 1998 року № 98/257/ЄС.

Діяльність Офісу страхового примирителя щодо позасудового врегулювання спорів споживачів у  сфері страхування, здійснюється із дотриманням цих вищезазначених принципів.