Позасудове вирішення спорів у Літві

У Литві позасудовим вирішенням спорів між споживачами та учасниками фінансового ринку, включаючи страховиків та страхових посередників, займається Центральний Банк Литви (Банк Литви).

Так, поряд, із виконанням типових функцій центрального банку держави із проведення грошово-кредитної політики, забезпечення фінансової стабільності, роботи системи платежів, тощо, у межах функції нагляду за учасниками фінансового ринку Банк Литви забезпечує позасудове вирішення спорів між споживачами та учасниками фінансового ринку.

Банк Литви вирішенням цих спорів займається із січня 2012 року.

Як вказано на сайті Банку Литви: зв’язатися з нами для вирішення спору можна, якщо ви:

  • є фізичною особою, яка користується певними фінансовими послугами, що були отримані для задоволення особистих, сімейних або домашніх потреб;
  • вважаєте, що учасник фінансового ринку порушив ваші права чи законні інтереси як споживача фінансових послуг за договором чи у зв’язку з ним.

Заява споживача про вирішення спору буде розглянута за умови дотримання певних умов:

  • заявник має попередньо звернутися до фінансової установи із обґрунтованою вимогою не пізніше 3 місяців після того, як йому стане відомо про порушення його прав;
  • відповіді від фінансової установи на вимогу заявнику не надійшло чи відповідь його не задовольняє;
  • звернутися до Банку Литви слід протягом одного року.

Серед підстав для відмови у розгляді спору визначено наступні:

  • не дотримано порядок та строки звернення до фінансової установи та Банку Литви;
  • спір між тими ж сторонами та з тих саме підстав є на розгляді або розглядався Банком Литви, судом, іншим уповноваженим органом;
  • сума спору становить менше 10 євро, за виключенням випадку, коли спір має значення для формування нової практики захисту прав споживачів чи при наявності інших важливих обставин.

І, як не дивно, оскільки Банк виконує наглядові функції за учасниками ринку фінансових послуг, рішення Банку Литви, що приймається за результатами вирішення спору, має рекомендаційний характер. Рішення не є обов’язковим ні для споживача, ні для учасника фінансового ринку, а також не може бути оскаржено у суді.

Вирішення спору не має перевищувати 90 днів, за виключенням складного випадку, коли строк розгляду спору може бути продовжено ще на 30 днів. За інформацією Банка Литви середній строк вирішення спору становить 68 днів.

Відповідно до рішення Правління Банку Литви розгляд та прийняття рішення у спорі між споживачами та учасниками фінансового ринку здійснює Департамент, що забезпечує  нагляд за фінансовими послугами та фінансовим ринком; рішення по суті спору приймає директор цього Департаменту.

Якщо учасник фінансового ринку не дотримується рішення, винесеного  по суті спору, інформація про це розміщується на сайті Банку Литви у відповідному розділі.

Рішення по суті спору є публічним та підлягає опублікуванню на сайті Банку Литви, за виключенням конфіденційної інформації та інформації, що охороняється законом.

На сайті Банку Литви зазначено, що рішення по суті спору мають рекомендаційний характер, тому не всі рішення виконуються учасниками фінансового ринку. Середній показник недотримання становить 11 відсотків.

Учасники спору не обмежені у праві у будь-який час, навіть і після отримання рішення Банку Литви, звернутися до суду. Також заявник може відмовитися від своїх вимог та припинити позасудове вирішення спору, але зробити це слід до прийняття рішення по суті спору.

Вирішення спору є безкоштовним. Цікавим є  те, що приймаючи рішення по суті спору, Банк Литви за вимогою споживача приймає також рішення про відшкодування витрат, понесених споживачем у зв’язку із позасудовим вирішенням спору (включаючи необхідну експертизу чи інші дослідження, послуги адвоката, витрати на переклад).

Банк Литви належить до мережі FIN-NET, що об’єднує національні установи європейських країн, які відповідають за розгляд скарг споживачів у сфері фінансових послуг у позасудовому порядку.

Інформацію про діяльність Банку Литви щодо позасудового вирішення спору між споживачами та учасниками фінансового ринку, в т.ч. про процедуру розгляду скарг, вимоги до скарг, висвітлено на сайті https://www.lb.lt/lt/vartotoju-ir-finansu-rinkos-dalyviu-gincai.         

Метою Офісу страхового примирителя під час позасудового вирішення спору між споживачем та страховиком є досягнення ними мирової угоди, без зайвої бюрократії та з дотриманням балансу інтересів сторін. У разі недосягнення такої угоди, за результатами аналізу ситуації, позицій як споживача, так і страховика, з урахуванням приписів законодавства, Офісом страхового примирителя можуть бути надані рекомендації страховику та запропоновані шляхи вирішення спору.