Страховий омбудсмен у Франції

Механізм із позасудового врегулювання спорів у сфері страхування у Франції впроваджено в асоціації La Médiation de l'Assurance, яка утворена в межах Французької страхової федерації (FFA).

Страхові компанії, що є членами FFA, мають обов’язково вступити до асоціації La Médiation de l'Assurance (надалі – Страховий омбудсмен) та відповідно брати участь у механізмі позасудового вирішення спорів.

За повідомленням Французької страхової федерації, розміщеної на її сайті https://www.ffa-assurance.fr/la-federation/notre-environnement/mediation-de-l-assurance, на сьогодні FFA об’єднує страхові та перестрахові компанії, які здійснюють діяльність у Франції, тобто більше 260 компаній, що представляють більше  99 відсотків ринку.

Механізмом страхового омбудсмена за окремими угодами із можуть користуватися страхові компанії, що не є членами FFA, страхові посередники та професійні організації, що представляють страхових посередників.

Страховий омбудсмен розглядає також транскордонні спори із страховими компаніями або страховими посередниками, що засновані в державі ЄС.

Страховий омбудсмен не може розглядати спори, що не відносяться до його компетенції, наприклад щодо оспорювання технічних або медичних висновків експерта.

Як зазначено на сайті La Médiation de l'Assurance її метою є надання застрахованим особам унікальної та безкоштовної системи для дружнього врегулювання страхового спору. Система позасудового врегулювання спорів дозволяє знаходити дружнє рішення у конфлікті між застрахованою особою та страховиком або посередником, що стосується застосування або тлумачення укладеної угоди.

Система позасудового врегулювання спорів визначається 10 правилами, серед яких:

 • Страховий омбудсмен здійснює свою місію у повній незалежності та має необхідні повноваження;
 • Звернення до Страхового омбудсмена для споживача безкоштовне;
 • процедура є письмовою;
 • спори розглядаються, якщо він стосується фізичних осіб – застрахованих або третіх осіб;
 • звернутися до Страхового омбудсмена можна, якщо перед цим застрахована особа зверталася із скаргою до страхової компанії, однак жодних дій не було і не буде вжито;
 • Страховий омбудсмен надає аргументований висновок (рішення) протягом дев’яносто днів, і лише у виняткових випадках - у більший строк;
 • рішення Страхового омбудсмена не є обов’язковим для сторін, але про незгоду із ним, треба повідомити;
 • Страховий омбудсмен при вирішенні спору керується не лише нормами права, а й принципами справедливості задля прийняття взаємоприйнятного рішення для обох сторін (укладення мирової угоди).

Страховий омбудсмен, інформуючи сторони про прийняте рішення, зазначає, що:

 • вони можуть прийняти або відхилити запропоноване рішення;
 • отримання рішення не позбавляє права звернутися до суду за вирішенням питання;
 • рішення, що запропоноване може відрізнятися від того, яке прийме суд.

Навесні 2020 року Страховим омбудсменом терміном на 3 роки призначено Arnaud Chneiweiss, який сказав:

Наша місія полягає в тому, щоб допомогти створити – а іноді і відновити – атмосферу довіри між страховиками та страхувальниками. 

Ми надамо вам досвід і пропозицію рішення із ретельністю, компетентністю, незалежністю та неупередженістю.

Страховий омбудсмен є членом мережі фінансових омбудсменів FIN-NET, що діє з 2001 року.

Інформацію про діяльність Страхового омбудсмена, включаючи правила розгляду скарг, вимоги до скарг, звіти про діяльність висвітлено на сайті  http://www.mediation-assurance.org/Accueil.

Розглянута  система  альтернативного (позасудового) механізму вирішення спору, що діє у Франції, впроваджена самими страховиками.

У світі створення омбудсмена (альтернативного механізму вирішення спорів) може бути ініціативою держави чи бізнесу окремо, чи їх спільною ініціативою або ініціативою організацій із захисту прав споживачів. Існує також багато й інших підходів із позасудового врегулювання спорів у сфері фінансових послуг.

В Україні на початку 2020 року споживачі страхових послуг одержали можливість вирішити спір зі страховою компанією без звернення до суду. Альтернативний механізм вирішення спорів у страхуванні запроваджено завдяки грантовій підтримці Проекту USAID «Трансформація фінансового сектора», та реалізується Офісом страхового примирителя на базі громадської організації «Інститут Громадянських Свобод» (Civil Liberties).