Каранин як форс-мажор

Зараз саме час по-новому подивитися на умови договорів страхування за Вашою участю. Мова йде про умови, що стосуються форс-мажорних обставин.

Як правило, до загальних виключень із страхових випадків відноситься настання подій, які сталися  внаслідок настання форс-мажорних обставин та/або «за умов внаслідок».

Порушення зобов’язання внаслідок випадку або непереборної сили є також  підставою для звільнення особи від відповідальності згідно зі статтю 617 Цивільного кодексу України. Ці підстави у більшості випадків встановлюються у договорах страхування та можуть охоплювати як невеликий перелік обставин чи навпаки  розширений.

Визначення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та невичерпний їх перелік наведено у частині другій статті 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні». 

До переліку форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) віднесено і карантин, установлений Кабінетом Міністрів України (зміни внесені Законом України від 17.03.2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»).

Карантин на усій території України встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215) на період з 12 березня до 3 квітня 2020 року та обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Відповідно до Закону "Про торгово-промислові палати в Україні» засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб належить до повноважень Торгово-промислової палати України(ТПП).

При цьому, як і у випадку застосування статті 617 Цивільного кодексу України, та отримання від ТПП сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), так і віднесення до категорії нестрахових випадків за договором страхуванням існування певних обставин, неможливе без встановлення причинно-наслідкового зв’язку.

Необхідною умовою для звільнення від відповідальності згідно зі статтею 617 Цивільного кодексу є доведення особою, що порушення зобов’язання  з її сторони сталося саме внаслідок випадку чи обставини непереборної сили.

ТПП та її регіональні палати згідно із Регламентом можуть видати сертифікат про форс-мажорні обставини, якщо заявник надасть документи, які свідчать про:

  • надзвичайність таких обставин (носять винятковий характер і знаходяться за межами впливу сторін);
  • непередбачуваність обставин (їх настання або наслідки неможливо було передбачити, зокрема на момент укладення відповідного договору, перед терміном настанням зобов'язання або до настання відповідного обов'язку);
  • невідворотність (непереборність) обставин (неминучість події/подій та/або її/їх наслідків);
  • причинно-наслідковий зв'язок між обставиною/подією і неможливістю виконання Заявником своїх конкретних зобов'язань (за договором, контрактом, угодою, законом, нормативним актом, актом органів місцевого самоврядування тощо).

Слід пам’ятати, що і у подальшому, у разі закріплення у договорі страхування положення про карантин чи обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню хвороби, як підстави для не віднесення певних дій/подій до страхових випадків, звільнення від відповідальності внаслідок цих обставин, сторона договору зобов’язана у кожному конкретному випадку доводити вплив цих обставин.