Право на отримання інформації

Для того, щоб придбати потрібну для себе фінансову послугу та обрати фінансову установу свідомо, для споживача на стадії пропонування послуги, необхідним є обізнаність у  своїх правах на отримання значущої інформації для прийняття рішення.

Переконані, що у нашу практику все частіше буде входити правило про  ознайомлення із умовами договору перед його укладанням, а також ознайомлення із мінімально необхідною інформацію для розуміння суті послуги, що сприятиме розвитку доброчесних відносин у сфері страхування. Питання «що робити якщо страхова відмовила у виплаті»,  «як поскаржитись на страхову» будуть витіснені відгуками про якість обслуговування страховиками своїх клієнтів.

Віднедавна законодавець удосконалив положення Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг» та зобов’язав фінансові установи перед укладанням договору про надання фінансових послуг надавати своїм клієнтам наступну інформацію.

У місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті фінансової установи, щонайменше споживач має право дізнатись про:

 1. перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання;
 2. вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;
 3. інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

На вимогу клієнта фінансова установа зобов’язана в порядку, визначеному законодавством, надати таку інформацію:

 1. відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
 2. перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
 3. кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків.

Перед укладенням договору про надання фінансових послуг фінансова установа зобов’язана повідомити клієнта у письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу, зокрема, до такої інформації на власному веб-сайті особи:

 1. найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти фінансової установи, адреса, за якою приймаються скарги споживачів;
 2. відомості про державну реєстрацію фінансової установи;
 3. інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ;
 4. інформацію щодо наявності у фінансової установи, права на надання відповідної фінансової послуги, у випадку страхування це інформацію про наявність чинної ліцензії на провадження діяльності за відповідним видом страхування;
 5. контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо страховиків;
 6. інформацію про загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;
 7. про умови договору про надання фінансових послуг, зокрема  в частині права на відмову від договору, права розірвати чи припинити договір,  порядок внесення змін та доповнень до договору;
 8. про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг, а саме можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг та наявність гарантійних фондів.