Хто контролює страховиків?

Таке питання дуже часто задається в Гугл-пошуковику. А це насправді пошук відповіді на питання: хто (який орган влади) здійснює нагляд (контроль) за діяльністю страховиків, включаючи захист прав споживачів у сфері страхування.

Який державний орган контролює діяльність страховиків?

Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, визначаються статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі – ЗАКОН).

На сьогодні згідно із ЗАКОНОМ державне регулювання ринку страхування здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Із 1 липня 2020 року ці функції здійснюватиме Національний банк України (відповідно до Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ).

Державне регулювання ринків фінансових послуг передбачає, в тому числі, нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ; нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг (крім клієнтів); застосування уповноваженими державними органами заходів впливу.

Відповідно до ЗАКОНУ органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють також нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Це, зокрема:

 • розгляд звернень споживачів, у тому числі щодо наявності у договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг, роз’яснення споживачам законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг;
 • застосування заходів впливу за результатами розгляду справ про порушення прав споживачів фінансових послуг;
 • перевірка у фінансових установах та в інших суб’єктах господарювання, що надають фінансові послуги, додержання правил надання фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів;
 • проведення роз’яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг;
 • публікація на веб-сайтах щоквартальних оглядів практики застосування законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.
 • здійснення контролю за дотриманням законодавства України про рекламу в частині реклами у сфері фінансових послуг.

Які повноваження має орган нагляду (контролю)?

До основних завдань Нацкоміфінпослуг згідно зі статтею 27 ЗАКОНУ, належить:

 • здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг та додержанням законодавства у цій сфері;
 • захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування у межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг;
 • розроблення і затвердження обов'язкових до виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

Серед повноважень Нацкомфінпослуг, що визначені статтею 28 ЗАКОНУ, слід відмітити ті, які найбільш стосуються захисту прав споживачів фінансових послуг (включаючи страхування):

 • застосування заходів впливу та накладення адміністративних стягнень у разі порушення законодавства про фінансові послуги та захист прав споживачів фінансових послуг, нормативно-правових актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • прийняття обов'язкових до виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства про фінансові послуги та захист прав споживачів фінансових послуг (із надсиланням фінансовим установам та саморегулівним організаціям) та вимагає надання необхідних документів;
 • погодження відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг документів фінансових установ, що визначають вимоги щодо надання фінансових послуг;
 • здійснення захисту прав споживачів фінансових послуг.

Які заходи впливу може застосувати контролюючий орган?

Нацкомфінпослуг у разі встановлення порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, застосовує заходи впливу. До них відповідно до статті 40 ЗАКОНУ, зокрема, належить:

 • зобов'язати порушника ( у даному випадку страховика) вжити заходів для усунення порушення та/або вжити заходів для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення;
 • накладати штрафи в розмірах, передбачених ЗАКОНОМ;
 • тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

Рішення, прийняті Нацкомфінпослуг за результатами розгляду справ про правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, в тому числі у сфері страхування, оприлюднюються на веб-сайті Нацкомфінпослуг у підрозділі з однойменною назвою розділу «Діяльність». Ці рішення розміщуються за датою їх прийняття, а не сферою застосування.

З 1 липня 2020 року державне регулювання ринку послуг у сфері страхування, здійснюватиме Національний банк України.

Рішення Нацкомфінпослуг, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання. Вони, як і всі рішення органів влади, можуть бути оскаржені до суду.

Як Нацкомфінпослуг працює зі зверненнями споживачів страхових послуг?

На офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг також розміщено інформацію про роботу регулятора із захисту прав споживачів, що включає нормативно-правову базу, інформаційні повідомлення щодо захисту прав споживачів та підрозділ «Фінансова грамотність». В останньому розміщено «Брошура споживачу небанківських фінансових послуг», що у главі «Права та обов’язки учасників ринку страхування» описує реакцію (дії регулятора) на скаргу.

Подання споживачами скарги/заяви на дії страховиків відбувається через процедуру подання звернення до Нацкомфінпослуг. Споживачам, крім звичайних способів, на веб-сайті надано можливість подання звернення через веб-сайт Нацкомфінпослуг (підрозділ «Електронна взаємодія» розділу «Звернення громадян».

На веб-сайті Нацкомфінпослуг у розділі «Звернення громадян» розміщено інформацію про підсумки проведеної роботи зі зверненнями громадян як за квартал, так і рік. Так, «Аналітична довідка щодо організації роботи зі зверненнями громадян у Нацкомфінпослуг за 2019 рік» містить і аналіз поданих звернень щодо порушень у сфері страхування:

«Актуальними також залишаються звернення з питань дотримання законодавства у сфері надання страхових послуг – 4118 звернення. Зокрема, більшість звернень від споживачів зазначеного виду послуг надійшла з таких питань: порушення строків виплати або зменшення суми страхового відшкодування; відмови у виплаті пені за несвоєчасне страхове відшкодування страховиками; безпідставної відмови у виплаті страхового відшкодування; незгоди страхувальника щодо визначення розміру відшкодування витрат, пов’язаних із відновлювальним ремонтом транспортного засобу, тощо».

Нацкомфінпослуг у підрозділі «Про скарги на фінансові установи» розділу «Прес служба» розміщує «Інформацію про роботу зі зверненнями громадян та юридичних осіб щодо дій страхових компаній». Тут розміщено інформацію про роботу зі зверненнями громадян та юридичних осіб щодо дій страхових компаній за відповідний період у табличній формі та з коментарями показників.