Отримати примірник договору

Частиною другою статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі – ЗАКОН) визначено, що договір про надання фінансових послуг, укладається виключно у письмовій формі. Винятком є лише укладення договорів про надання послуг з торгівлі валютними цінностями та послуг з переказу коштів при дотриманні встановлених умов.

ЗАКОН визначає наступні способи укладення договору про надання фінансових послуг у письмовій формі:

Окремо ЗАКОН встановлює вимоги щодо отримання клієнтом, в тому числі споживачем,  примірника укладеного договору.

Так, зокрема частиною другою статті 6 ЗАКОНУ встановлено, що у разі якщо договір укладається шляхом приєднання, договір складається з публічної частини договору та індивідуальної частини договору, підписанням якої клієнт приєднується до договору в цілому.

ЗАКОНОМ встановлено наступні вимоги щодо отримання та доступу до публічної частини договору про надання фінансових послуг:

  • публічна частина оприлюднюється та повинна бути доступною для ознайомлення клієнтів на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги;
  • публічна частина має надаватися клієнту за його вибором у спосіб, що дає змогу встановити дату надання, з використанням контактних даних, зазначених клієнтом;
  • усі редакції публічної частини договору повинні зберігатися на власному веб-сайті особи, яка надає фінансові послуги, із зазначенням строку їх дії.

Отже,  укладаючи договір страхування шляхом приєднання до нього споживач має право вимагати прийнятний для себе спосіб отримання від страховика публічної частини договору. При цьому цей спосіб повинен давати можливість встановити дату надання споживачу цієї частини договору. Споживач також має право в будь-який час мати можливість подивитися на веб-сайті страховика публічну частину договору саме в тій редакції, яка діяла під час укладення договору.

Встановлені також і вимоги щодо надання клієнту, в т.ч. споживачу, примірника індивідуальної частини договору. Так, у випадку, коли цю частину договору укладено у вигляді електронного документа, то він вважається отриманим клієнтом, якщо направлений (за домовленістю особи, яка надає фінансові послуги, і клієнта) на його електронну адресу чи в інший спосіб обраний клієнтом. Цей спосіб має давати змогу встановити дату відправлення.

Варто наголосити, що обов’язок доведення того, що примірник договору (змін до договору) був переданий клієнту, покладається на особу, яка надає фінансову послугу (частина друга статті 6 ЗАКОНУ).