Захист прав споживачів

Із 18 лютого 2020 року в Україні розширено перелік малозначних справ, які розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження.

Відтепер малозначними визнаються й справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява.

Отже, якщо позов про захист прав споживачів містить вимоги, що не перевищують 525 500 грн, така справа розглядатиметься судом у порядку спрощеного позовного провадження.

Нагадаємо, що відповідно до статті 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» споживачем фінансових послуг є фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю. Згідно із частиною другою статті 3 цього Закону відносини, що виникають у зв’язку із захистом прав споживачів фінансових послуг, регулюються законодавством про захист прав споживачів з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Як скористатися правом спрощеного розгляду справи?

Статтею 4 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено право споживачів звертатися до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав. Якщо розглядати право звернення споживача фінансових послуг до суду за захистом порушених прав, то Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» не містить жодних особливостей регулювання (на відміну від питання звернення до інших уповноважених органів).  

Тобто, споживач фінансових послуг, подаючи позов до суду із вимогою, що не перевищує 525 500 грн, може скористатися правом розгляду такої справи у порядку спрощеного позовного провадження

При подачі такої позовної заяви до суду треба не забути одночасно подати клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження або як окремий документ, або в самому позові.

За визначенням малозначні справи – це справи, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до статті 275 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК) суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Необхідно враховувати, що за приписами статті 279 ЦПК суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше.

Отже, для того, щоб мати можливість взяти участь у судовому засіданні у такій справі, необхідно звернутися із клопотанням до суду про розгляд справи у судовому засіданні із повідомленням (викликом) сторін. Позивачу законодавцем надано право це зробити одночасно з поданням позову чи не пізніше п’яти днів з дня отримання відзиву.

Які особливості спрощеного позовного провадження?

Для вирішення для себе питання щодо подання чи неподання клопотання про розгляд справи у судовому засіданні із повідомленням (викликом) сторін слід виходити із особливостей, наведених у частині сьомій статті 279 ЦПК. Так, при розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи - також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків.

Необхідно звернути увагу на те, що процесуальні строки, визначені Цивільним процесуальним кодексом продовжуються на строк дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).  Ці особливості діють з 02.04.2020 р. відповідно до Закону України від 30.03.2020р. № 540-ІХ.

Так, зокрема, на період дії карантину продовжуються строки розгляду спору у порядку спрощеного провадження, визначені статтею 275 ЦПК, процесуальні строки щодо збільшення або зменшення розміру позовних вимог, подання доказів, подання відзиву та відповіді на відзив та інші.

Нагадаємо, що карантин для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) установлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 11.03.2020р. № 211.