Неоднозначні умови договору

Частиною п’ятою статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначено, що у разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов’язків сторони за договором за участю споживача фінансових послуг такі права і обов’язки тлумачаться на користь такого споживача.

Відповідно до частини першої статті 637 Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ) тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті 213 ЦКУ України.

Згідно зі статтею 213 ЦКУ зміст правочину може бути витлумачений:

  • сторонами або стороною;
  • судом на вимогу сторін.

Визначено й загальні способи тлумачення  (буквальне значення слів і термінів, загальноприйнятне значення терміну у відповідній сфері, інші обставини, що мають істотне значення).

Однак, судом договір тлумачиться лише при розгляді спору, а не сам по собі. Тобто, тлумачиться тоді, коли сторони мають різне уявлення щодо свого волевиявлення або волевиявлення іншої сторони. Вимоги сторони/сторін договору про тлумачення договору підлягають розгляду судом в порядку позовного провадження (вказані висновки наведено у постанові Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 9  «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»).

На посилення захисту прав споживачів фінансових послуг у разі неоднозначного тлумачення положень договору може слугувати й практика застосування судами правила Contra proferentem - слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав.

Це правило застосовується, коли неможливо з’ясувати справжній зміст відповідної умови договору за допомогою способів тлумачення, визначених статтею 213 ЦК України.  Відповідно до цього правила особа, яка включила відповідну умову в договір, повинна нести ризик, пов'язаний з неясністю такої умови. Це правило застосовується і у випадку, коли сторона самостійно розробила відповідну умову, так і коли сторона скористалася стандартною умовою, що була розроблена третьою особою. Також, це правило підлягає застосуванню не тільки щодо умов, які "не були індивідуально узгоджені" (no individually negotiated), але також щодо умов, які хоча і були індивідуально узгоджені, проте були включені в договір "під переважним впливом однієї зі сторін" (under the diminant sinfluence of the party).

Правило Contra proferentem зокрема, застосовано  у постанові Об’єднаної Палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справі № 753/11000/14-ц, постанові  Касаційного цивільного суду Верховного Суду у справі № 463/3605/16-ц, постанові касаційного господарського суду Верховного Суду у справі  № 910/16011/17.