НБУ: біла книга страхування

Нагадаємо, що з 01 липня 2020 року Національний банк України стає регулятором та наглядовим органом на ринку страхування відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг".

Національним банком у квітні 2020 року розміщено БІЛУ КНИГУ «МАЙБУТНЄ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ», яка містить огляд ринку страхування в Україні; загальне бачення розвитку ринку; нову модель майбутнього регулювання страхового ринку; очікувані результати; очікування від ринку та подальшу комунікацію.

Зупинимося на тих питаннях, які стосуються безпосередньо захисту прав споживачів.

Так, до проблем захисту прав споживачів послуг страхування віднесено:

 • відсутність механізму гарантування страхових виплат за договорами довгострокового страхування життя;
 • недосконалість процедури виходу страховиків з ринку, що дозволяє не виконувати свої зобов’язання за договорами страхування.

Факторами, що, насамперед, призводять до низького попиту на страхові послуги, визначено:

 • недовіра до непрозорого ринку страхування та фінансової системи загалом;
 • відсутність дієвої системи захисту прав споживачів страхових послуг;
 • фінансова необізнаність громадян у страхових продуктах;
 • низька платоспроможність населення;
 • неринкова поведінка страховиків щодо споживачів;
 • низький рівень кваліфікації страхових посередників.

Національний банк у загальному баченні розвитку ринку вказує, що:

 • візьме на себе лідерство у питаннях розвитку надійного страхового сектору та захисту прав страхувальників;
 • буде просувати належну страхову практику, відстоювати важливість та переваги такої практики для страхування на мікро- та макрорівні.

Ключовим завданням нагляду за ринковою поведінкою стане справедливе ставлення страховиків до страхувальників та зміцнення довіри населення до сектору страхування. Національним банком будуть розроблені підзаконні нормативно-правові акти щодо мінімальних вимог для розвитку справедливої практики ведення бізнесу, а також наглядові інструменти та дії у разі незастосування належної практики.

Захист прав споживачів будуватиметься на системі законодавчих та регуляторних вимог щодо уникнення реалізації страховиками та посередниками продуктів, які не відповідають потребам клієнтів; оманливих практик з урегулювання претензій; обіцяння нереалістичних вигод; неповного розкриття реальної вартості продуктів; оманливої реклами та практики стимулювання продажів.

Національний банк вказує, що:

 • особливе місце займає механізм вирішення спірних питань зі споживачами, включно з механізмом аналізу настання страхового випадку та здійснення виплат. Такий механізм повинен бути вчасно донесеним до споживача простим для розуміння шляхом та з чіткими встановленими термінами;
 • особлива увага приділятиметься розвитку належної практики надання страхових послуг та добросовісності поведінки щодо страхувальників та власників страхових полісів. Таким чином, пруденційний нагляд включатиме і нагляд за ринковою поведінкою страхових компаній, перестраховиків та страхових посередників із застосуванням інструментів захисту прав споживачів послуг таких компаній.

Отже, визначені Національним банком у Білій Книзі пріоритети спрямовані  на реалізацію принципів захисту прав споживачів фінансових послуг, що визначені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

На наше переконання потужна регуляторна діяльність у сфері захисту прав споживачів послуг у сфері страхування, а також стале функціонування альтернативного механізму вирішення спорів між споживачами та страховиками, в тому числі на принципах добровільної участі страховиків у цьому механізмі, приноситиме для споживачів послуг у сфері страхування довіру та обізнаність, а також сприятиме розвитку ринку.

Ознайомитися із Білою Книгою «МАЙБУТНЄ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ» можна https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_fin_pr_2020-04-22.pdf?v=4