НБУ став регулятором та наглядовим органом на ринку страхування

Із 01 липня 2020 року Національний банк України став регулятором та наглядовим органом на ринку страхування відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" на заміну Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відтепер відповідно до законодавства Національний банк та його посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у точу числі у сфері страхування.

Отже, Національний банк та його посадові особи, зокрема:

 • розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), роз’яснюють їм законодавство з питань захисту прав споживачів фінансових послуг;
 • за результатами розгляду справ про порушення прав споживачів фінансових послуг застосовують до фінансових установ, інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, та осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, заходи впливу та накладають на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб - підприємців, які надають фінансові послуги, адміністративні стягнення;
 • перевіряють у фінансових установах та в інших суб’єктах господарювання, що надають фінансові послуги, додержання правил надання фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів;
 • забезпечують проведення роз’яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Національним банком України на веб-сайті розміщено «ПУТІВНИК ДЛЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ», в якому у розділі  «Організація захисту прав споживачів фінансових послуг» наведено інформацію щодо підрозділу, яке опікується цими питаннями, моделі процесів захисту прав споживачів в розрізі сегментів, включаючи страховий ринок, а також  єдиної моделі роботи зі зверненнями у розрізі усіх учасників фінансового ринку.

Захистом прав споживачів в межах Національного банку займається Управління захисту прав споживачів фінансових послуг, серед основних завдань якого визначено:

 • здійснення нагляду за дотриманням банками та іншими фінансовими установами вимог законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу;
 • розгляд, аналіз та надання відповідей на звернення та запити на доступ до публічної інформації громадян та юридичних осіб;
 • оперативне реагування, вирішення проблемних питань, подальша комунікація з фінансовою установою щодо вирішення виявленої проблеми;
 • розроблення та супроводження нормативно-правових та розпорядчих актів НБУ щодо організації розгляду звернень та особистого прийому громадян та організації доступу до публічної інформації НБУ.

До основних завдань на ІІ півріччя 2020 року Управління захисту прав споживачів фінансових послуг включило систематизацію інформації зі звернень громадян до НБУ про виявлені порушення та ключові недоліки у роботі небанківських фінансових установ та розроблення рекомендацій небанківським фінансовим установам щодо ефективного опрацювання скарг клієнтів.

Єдина модель роботи зі зверненнями як фізичних, так і юридичних осіб передбачає:

 • Подання звернення. Подання можливе за допомогою різних каналів: письмово (паперова форма); онлайн форма на сайті; контакт-центр; електронна пошта; особистий прийом; Урядовий контактний Центра; система електронної взаємодії між органами державної влади ;
 • Реєстрація звернення;
 • Розгляд. Аналіз питання по суті: якщо має ознаки порушення – запит на фінансову установу; якщо немає ознак порушення – надання роз’яснення;
 • Підготовка та надання відповіді: детальний розгляд питання(комунікація з фінансовою установою, перевірка отриманих документів); перевірка дотримання законодавства та нормативно-правових актів НБУ; формування відповіді запитувачу, в тому числі надання можливих рекомендацій із порушеного питання
 • Аналіз, виявлення порушень, реагування: аналіз і систематизація звернень, підготовка відповідних звітів та оглядів; виявлення порушень, які мають системний характер; розроблення нормативно-правових та розпорядчих актів; комунікація з фінансовою установою щодо виявлених порушень за результатами розгляду звернень; підготовка матеріалів для публічної комунікації щодо найпроблемніших питань.

У розділі «Новини, контакти та зворотній зв'язок» наведено детальну інформацію, про те, як можна зв’язатися з Національним банком різними способами.

Ознайомитися з інформацією, розміщеної у ПУТІВНИКУ ДЛЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ»: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Guide-book_for_non-bank_financial_institutions.pdf?v=4

Як свідчить світовий досвід, у державах ЄС, поряд із регуляторами фінансових ринків, у сфері захисту прав споживачів діють установи, які покликані допомагати споживачам у вирішенні спорів із фінансовими установами у позасудовому порядку.

Нагадаємо, що в Україні у цьому році впроваджено альтернативний (позасудовий) механізм вирішення спорів у сфері страхування, що реалізується Офісом страхового примирителя ГО «ІГС» завдяки грантовій підтримці, наданій Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Надаючи консультації, вирішуючи спір за зверненнями споживачів Офіс страхового примирителя не виконує наглядових функцій, не застосовує заходів впливу.

Для Офісу страхового примирителя, як і для установ альтернативного вирішення спорів у державах ЄС, важливим є надання незалежного, неупередженого, прозорого, швидкого, доступного, ефективного способу вирішення спору, надання споживачу об’єктивної оцінки спірної ситуації та досягнення сторонами мирової угоди.