Моральна шкода

Особливості отримання потерпілим – фізичною особою, який зазнав ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди з використанням транспортного засобу, моральної шкоди, заподіяної особою, відповідальність якої застрахована, визначаються Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (Закон).

Відповідно до Закону:

  • метою здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників;
  • страховим випадком визнається дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну потерпілого;
  • забезпечений транспортний засіб – транспортний засіб, зазначений у чинному договорі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, за умови його експлуатації особами, відповідальність яких застрахована.

Статтею 23 Закону встановлено, що шкодою, заподіяною життю та здоров’ю потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди є, в тому числі, моральна шкода. Моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, який потерпілий – фізична особа зазнав у зв’язку з каліцтвом або іншими ушкодженням здоров’я.

Законом визначено випадки, коли моральна шкода відшкодовується Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ), а не страховиком.

МТСБУ відшкодовує моральну шкоду у виключних випадках, а саме у разі її заподіяння:

  • особами, які згідно із Законом звільнені від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України (учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом та інші);
  • у разі недостатності коштів та майна страховика - учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов’язань за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;
  • транспортним засобом, зареєстрованим в іншій країні, щодо якого був виданий іноземний страховий сертифікат «Зелена карта», що діяв в день дорожньо-транспортної пригоди на території України.

Розмір моральної шкоди, яку має відшкодувати страховик чи МТСБУ, обмежується 5 відсотками страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю.

Слід враховувати, що страхові виплати (тому числі за шкоду, заподіяну здоров’ю) обмежуються страховими сумами, які діяли на дату укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності та визначені в договорі страхування. Розмір страхової суми за договорами, укладеними з 21.09.2019, за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, становить 260 000 гривень на одного потерпілого. Тобто, розмір страхової виплати може бути меншим або дорівнювати страховій сумі, але не перевищувати її.

Отже, за Законом моральна шкода відшкодовується тільки потерпілому – фізичній особі, який зазнав ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди. Її сума визначається у відсотках від визначеної страхової виплати лише за шкоду, заподіяної здоров’ю, при цьому розмір відсотку є фіксованим. Відшкодування оціненої у встановленому Законом порядку шкоди здійснюється у разі  встановлення підстав для її виплати.

Таким чином, фізична особа, здоров’ю якої заподіяно шкоди внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з використанням забезпеченого транспортного засобу (потерпілий), може звернутися до страховика (МТСБУ) за відшкодуванням моральної шкоди у розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю.