Поновлення дії договору страхування

Іноді договір страхування передбачає сплату страхової премії частинами у визначені договором строки та розмірі. Як правило, такі договори передбачають внесення щомісячних платежів.

Такі норми відповідно мають подальше логічне уточнення про те, що у разі несплати чергового платежу у визначений строк, договір страхування припиняє свою дію.

Коли такі страхові продукти реалізуються через банк, клієнту, як правило, повідомляється, що  оплата передбачена у вигляді автоматичного списання з рахунку суми щомісячного платежу, що для багатьох видається дуже зручним способом оплати.

У договорі зазначаються умови про те, що договір буде припинений у разі несплати та поновлений у разі внесення відповідного чергового платежу.

На перший погляд все здається прозорим та зрозумілим.

Але. Упродовж загального строку договору страхування інформацією про те, що договір припинив свою дію з відповідної дати у зв’язку із відсутністю коштів на рахунку на чергову дату сплати,  та в подальшому поновив свою дію, з наступної за внесенням відповідного платежу дати, споживач не володіє. І коли страховий випадок, що передбачений договором страхування, стався у період припинення дії договору страхування  (а такий період може тривати від дня і більше місяця),  страхова компанія відмовляє у страховій виплаті.  

Законодавством передбачено, що договір страхування припиняється та втрачає чинність у разі несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором страхування строки. При цьому, договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо черговий страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дати пред’явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору. Це означає, що договором страхування питання про припинення дії договору може бути врегульовано іншим способом, приміром,  як у розглядуваній ситуації.

Однак, це позбавляє споживача розуміння того, чи поновлені його права на отримання страхової виплати  за договором.

Також не можна не звернути увагу на правову невизначеність впровадженого такими договорами страхування поняття «поновлення дії договору» після припинення його дії (втрати чинності договором). Є питання, зокрема, на який період поновлюється його дія, як відбувається пролонгація договору, якщо кілька разів не сплачувалися вчасно чергові платежі та, відповідно, договір «припиняв свою дію» («втрачав чинність»), чи є достатнім сплата у цій ситуації т.з. «чергового платежу» без сплати пропущених платежів, через який проміжок часу несплати чергових платежів договір не можна «поновити».

Більш привабливим та прозорим для клієнта був би страховий продукт, який би передбачав обов’язкове інформування страховиком споживача, до прикладу, шляхом відправлення SMS повідомлення, про призупинення зобов’язань страховика за договором у зв’язку із ненадходженням чергового платежу та про їх поновлення, із вказуванням відповідних  дат.

Така добровільна практика страховиків стала би «Best Practices».