Страхове відшкодування з урахуванням зносу

До систематичних питань, з якими звертаються споживачі, належить питання щодо розміру страхового відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту транспортного засобу, пошкодженого у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) на підставі договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі - поліс).

Нерідко особи, транспортний засіб яких пошкоджено у ДТП (потерпілі і винуватці), не згодні із розрахованим страховиком розміром страхового відшкодування та обурюються, що страхового відшкодування не вистачає для відновлення  пошкодженого в ДТП авто.

Укладаючи відповідний договір (придбаваючи поліс) водій очікує, що у разі нанесення його автомобілю шкоди внаслідок ДТП, страховик винуватця забезпечить йому її відшкодування, а у разі, якщо ДТП станеться з його вини, страховик, з яким він уклав договір, відшкодує нанесену ним шкоду потерпілому.  

Втім, на сьогодні законодавче регулювання та відповідно здійснення цього виду страхування не забезпечує у всіх випадках повного відшкодування витрат на проведення відновлювального ремонту транспортного засобу.

Є кілька чинників, що можуть вплинути на розмір страхового відшкодування, одним із вагомих є застосування  коефіцієнту зносу транспортного засобу.

Частиною першою статті 22 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (ЗАКОН)  передбачено, що у разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров`ю, майну третьої особи.

Статтею 29 ЗАКОНУ встановлено, що у зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до статті 988 Цивільного кодексу страхова виплата за договором страхування відповідальності (страхове відшкодування) не може перевищувати розміру реальних збитків. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі (статі 22, 1192 Цивільного кодексу).

Визначення вартості матеріального збитку (реальних збитків) здійснюється відповідно до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003р.  № 142/5/2092 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/1159) (Методика).  

За наслідками неодноразового розгляду судових спорів щодо незгоди із розміром страхового відшкодування за останні роки склалась судова практика, яка підтвердила, що відповідно до законодавства страховик відшкодовує оцінену, в порядку визначеному ЗАКОНОМ, шкоду, а саме витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку, встановленому законодавством. Верховний Суд вказує, що пред’явлення вимоги про виплату страхового відшкодування у розмірі повної вартості відновлювального ремонту без урахування коефіцієнту зносу є неправомірним. 

За таких обставин очікування споживачів від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а, отже, і довіра до страхування як до способу захисту від ризику значних фінансових втрат через погіршення життєвих обставин у зв’язку із ймовірними, випадковими та непрогнозованими подіями,  з кожним днем існування наявної ситуації із розрахунком відповідного страхового відшкодування зазнає втрат.

І в цій ситуації залишається надія, що висловлена публічно підтримка Моторним (транспортним) страховим бюро України, ініціативи із законодавчого закріплення обов’язку для страховика відшкодувати витрати, пов'язані із відновлювальним ремонтом транспортного засобу без урахування зносу, врешті-решт призведе до реальних змін існуючої роками ситуації в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та буде рішучим кроком до забезпечення прав та інтересів споживачів страхових послуг.

А допоки зміни у ЗАКОН не внесені, слід усвідомлювати, що на сьогодні умови здійснення розрахунку страхового відшкодування за обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів передбачають застосування коефіцієнту зносу. І у разі недостатності, розрахованого відповідно до Закону, розміру страхового відшкодування на покриття витрат на здійснення відновлювального ремонту  потерпілий має право на стягнення із винуватця ДТП різниці між фактичним розміром шкоди і відповідною виплатою, а винуватець ДТП має обов’язок її відшкодувати.