Заплатимо завтра!

Що робити, якщо страхова затримує у виплаті  страхового відшкодування?

У цьому питанні не може бути жодних компромісів!

У такому випадку Ви маєте право додатково окрім, страхової суми/страхового відшкодування, вимагати та отримати від страховика виплату у розмірі трьох процентів річних від простроченої суми за весь час прострочення, якщо інший розмір не встановлений договором або законом. При цьому, Ваша вимога може також стосуватися виплати страховиком суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Страхування життя

Перед тим як укласти договір страхування життя переконайтеся у тому, що в ньому наявні умови, які мають бути обов’язково у ньому визначені відповідно до законодавства.

Це пояснюється тим, що у випадках страхування життя законодавством визначено певні особливості, які мають бути враховані під час укладення договору страхування життя.

НБУ: біла книга страхування

Нагадаємо, що з 01 липня 2020 року Національний банк України стає регулятором та наглядовим органом на ринку страхування відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг".

Національним банком у квітні 2020 року розміщено БІЛУ КНИГУ «МАЙБУТНЄ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ», яка містить огляд ринку страхування в Україні; загальне бачення розвитку ринку; нову модель майбутнього регулювання страхового ринку; очікувані результати; очікування від ринку та подальшу комунікацію.

Несправедливі умови договору

Сьогодні ми розглянемо питання визнання договорів недійсними  у випадку наявності в них несправедливих умов. Це питання заслуговує на окрему увагу.

Неоднозначні умови договору

Частиною п’ятою статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» визначено, що у разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов’язків сторони за договором за участю споживача фінансових послуг такі права і обов’язки тлумачаться на користь такого споживача.