Історія успіху клієнту Офісу страхового примирителя

До Офісу страхового примирителя звернулася Заявниця щодо отримання від страховика страхової виплати у розмірі меншому, ніж передбачалося, на її переконання, умовами договору страхування життя за накопичувальною програмою.

Як повідомила Заявниця страхова виплата за аналогічним договором, що укладений із її чоловіком із цим страховиком, на такий самий строк, на тих самих умовах, і набрав чинності в один і той самий день, виплачена її чоловікові у більшому обсязі.

Під час спілкування Заявниця вказувала на те, що страховиком при визначенні страхової суми до виплати не враховано суми річних інвестиційних доходів, накопичених упродовж дії договору страхування.

Для надання об’єктивної оцінки ситуації Заявниці було запропоновано надати документи та додаткову інформацію, що стосуються цього випадку, включаючи договір страхування життя, наявні повідомлення страховика про збільшення розмірів страхової суми за рахунок інвестиційного доходу .

Однак, зробити цього виявилося неможливим, оскільки, за її словами, під час оформлення заяви про страхову виплату у страховика, останнім було витребувано як сам належний їй примірник договору, так і інші наявні документи за ним. Аналогічна ситуація мала місце і під час проходження у страховика процедури подання заяви про страхову виплату її чоловіком. Слід зазначити, що законні підстави для вимог страховика на витребування оригіналів цих документів відповідною особою та їх виконання відсутні.

Наявність копій документів щодо сплачених страхових премій за договором, повідомлень про збільшення розміру страхової суми давало підстави Офісу страхового примирителя для висновку про необхідність більш детального вивчення даної ситуації. Водночас, у випадку спірної ситуації зі страховиком, що не приєднався до Меморандуму, в Офісу страхового примирителя відсутні канали швидкої комунікації для з’ясування правової позиції відповідного страховика та вирішення спірного питання.

У цій непростій ситуації, з урахуванням викладених обставин, експерти Офісу страхового примирителя запропоновали Заявниці звернутися до регулятора із письмовою заявою щодо незгоди із розміром страхової виплати, вказавши, на які саме обставини необхідно звернути особливу увагу.

Через доволі короткий проміжок часу, до Офісу страхового примирителя зателефонувала Заявниця і сказала «Дякую!». Вона повідомила, що зробила так, як і було запропоновано Офісом страхового примирителя – звернулася до регулятора, оскільки страховик уникав будь-яких комунікацій з нею про перегляд розміру здійсненої страхової виплати. Після звернення до регулятора вже через доволі короткий час Заявницею було отримано страхову виплату у повному обсязі.

Заявниця відзначила, що без професійної підтримки експертів Офісу страхового примирителя, їх неупередженого погляду на ситуацію та отримані поради, зробити їй це б не вдалося. Незабюрократизована, швидка та безкоштовна допомога у вирішенні спірного питання є напрочуд зручним та необхідним механізмом для споживачів страхових послуг.

Надання споживачеві страхових послуг безкоштовних консультацій та допомоги у вирішенні спору стало можливим завдяки запровадженню альтернативного механізму вирішення спорів між страховиками та їхніми споживачами. Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».