З 19 січня 2020 року діють норми Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» стосовно позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.

Відтепер фінансова установа чи інший суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги, відповідно до закону, перед укладенням договору про надання фінансових послуг має повідомити клієнта про механізми захисту його прав – зокрема, про можливість та порядок позасудового розгляду скарг.

Повідомлення має бути у письмовій або електронній формі, у тому числі на вебсайті установи, яка надає фінансові послуги.

23 січня 2020 року офіційно оголошений пілотний проект механізму альтернативного вирішення спорів споживачів на страховому ринку.  Цей механізм реалізується Офісом страхового примирителя, що створено на базі ГО «Інститут Громадянських Свобод» за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Залучення страховиків до такого механізму відбувається шляхом приєднання до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю під час вирішення спорів між споживачами та страховиками.  

Меморандум є відкритим для приєднання. Навіть коли страховик не приєднався до Меморандуму, споживач має можливість звернутися до Офісу страхового примирителя для вирішення спору із таким страховиком. У такому випадку Офіс пропонує страховику приєднатися до Меморандуму. 

Діяльність Офісу страхового примирителя будується на принципі рівності прав сторін, а це – справедливе, незалежне та неупереджене вирішення спору стосовно як споживача, так і страховика, із об’єктивною оцінкою всіх обставин. Вирішення спору, надання консультацій та роз’яснень є безкоштовним.

Функціонування механізму альтернативного вирішення спорів є вигідним і для споживача, і страховика.

Інформацію про альтернативний механізм і порядок вирішення спору між споживачами та страховиками,  діяльність Офісу страхового примирителя розміщено на веб-сайті https://ipk.org.ua.