Заплатимо завтра!

Що робити, якщо страхова затримує у виплаті  страхового відшкодування?

У цьому питанні не може бути жодних компромісів!

У такому випадку Ви маєте право додатково окрім, страхової суми/страхового відшкодування, вимагати та отримати від страховика виплату у розмірі трьох процентів річних від простроченої суми за весь час прострочення, якщо інший розмір не встановлений договором або законом. При цьому, Ваша вимога може також стосуватися виплати страховиком суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Отже, необхідною умовою для Ваших вимог до страховика є з’ясування (визначення):

  • граничного строку, коли має бути здійснена страховиком страхова виплата/страхове відшкодування, та, відповідно кількість прострочених днів;
  • наявності у договорі страхування розміру відповідальності страховика за прострочення виплати (якщо відсутня, тоді застосовується розмір, визначений законом).

Щодо визначення граничного строку для виплати

Відповідно до статті 20 Закону України «Про страхування» страховик при настанні страхового випадку зобов’язаний здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк.

За відсутності цього строку у договорі страхування (крім договору страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів), слід керуватися відповідними правилами страхування, в яких визначається строк прийняття рішення страховиком про здійснення або про відмову у здійсненні страхових виплат.

Що ж стосується граничних строків на виплату страхового відшкодування за договором страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), то вони визначаються статтею 36 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Так, страховик (чи МТСБУ) зобов’язаний у разі визнання вимог особи, яка має право на отримання страхового відшкодування, обґрунтованими, виплатити страхове відшкодовування (регламентну виплату) протягом 15 днів з дня узгодження ними розміру страхового відшкодування, але не пізніше як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування, наявності документів, що додаються до заяви, повідомлення про ДТП.

Щодо відповідальності страховика за прострочення страхової виплати (страхового відшкодування)

Статтею 625 Цивільного кодексу встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити:

  • три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не передбачений договором або законом;
  • та суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Приписами цієї статті сторонам не надано права у договорі забороняти та не застосовувати вимоги, встановлені частиною другою статті 625 ЦК України.  Сторони можуть лише у договорі встановити інший розмір процентів за прострочення виконання зобов’язання по сплаті страхової виплати/страхового відшкодування.

При цьому боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання (частина перша статті 625 Цивільного кодексу).

Відповідно до законодавства за договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні  (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, страхову виплату, а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Зобов'язання страховиків у разі настання страхового випадку зводиться до здійснення страхової виплати, а тому таке зобов'язання є грошовим. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (стаття 612 Цивільного кодексу).

У разі прострочення виконання зобов’язання із страхової виплати/страхового відшкодування настає відповідальність, передбачена частиною другою статті 625 Цивільного кодексу України (у разі, якщо договором страхування встановлено інший розмір річних, тоді вимоги до страховика по виплаті мають ґрунтуватися на такому розмірі).

Про правильність застосування підходу про відповідальність страховика за прострочення страхової виплати/страхового відшкодування саме як за порушення грошового зобов’язання згідно зі статтею 625 Цивільного кодексу підтверджуються усталеною судовою практикою. Судами, при цьому, наголошується, що платежі, встановлені статтею 625 ЦК України є особливою мірою відповідальності боржника за прострочення виконання ним грошового зобов’язання, яка має компенсаційний, а не штрафний характер (як наприклад статті законів, які передбачають неустойку). Компенсація полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування останнім утримуваними грошовими коштами, належними до сплати кредиторові. Тому ці кошти нараховуються незалежно від вини боржника та незалежно від сплати ним неустойки за порушення виконання зобов’язання.

І наостанок. Не забувайте, що сплата страховиком суми боргу з урахуванням індексу інфляції та  суми річних відбувається не автоматично, тому із відповідними вимогами необхідно звернутися до страховика.

Для фактичної реалізації цього права необхідним є наявність всіх підтверджуючих документів щодо комунікацій зі страховиком, зокрема підтверджень про факт  подання та дату подання заяви про виплату страхового відшкодування, про перелік поданих документів страховику та його запитів про подання додаткових документів, про зміст відповіді страховика та дату таких відповідей тощо. 

Слід пам’ятати, що законодавством також передбачена можливість стягнення із страховика суми неустойки за прострочення страхової виплати/страхового відшкодування. Детальніше  про це у наступному нашому дописі.