Офіс страхового примирителя здійснює:

  1. Розгляд звернень Споживачів за рішенням спору, відповідає всім наведеним нижче критеріям:
    • містить матеріальні вимоги до Страховику, який має діючу ліцензію на здійснення господарської діяльності в сфері страхування за відповідним видом страхування, в розмірі, що не перевищує 100 тис. грн. на дату звернення до Офісу страхового примирителя;
    • звернення Споживача по вирішенню спору попередньо були направлені до відповідного страховика і (і) в його задоволенні було відмовлено; (Ii) Споживачеві не було надано відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту направлення такого звернення до Страховика або в інші терміни, прямо передбачених законами України;
    • в суді, іншому органі або установі не перебуває на розгляді чи не було прийнято рішення по справі з того ж предмета і з тих самих підстав і між тими ж сторонами.
  2. Прийняття рішень за результатами розгляду звернень Споживачів, зокрема, з рекомендаціями для страховика про шляхи вирішення спору.
  3. Надання консультативної підтримки Споживачам.
  4. Аналіз системних причин невдоволення Споживачів при отриманні послуг в сфері страхування.