Назва Проекту

Створення механізму альтернативного вирішення спорів між споживачами та страховиками

Опис проблеми

Значну роль у захисті прав споживачів фінансових послуг у більшості країн світу відіграє держава. Це або органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, або спеціалізовані урядові агентства і відомства, які наділені широким спектром нормативних, контрольних і правозастосовних повноважень для захисту інтересів споживачів. Окрім зазначених повноважень, такі органи/урядові агентства ще й виконують функції щодо розгляду звернень та скарг від споживачів.

Світ рухається у напрямку збільшення повноважень державних органів, а також посилення ролі інститутів, які займаються альтернативним вирішенням спорів між споживачами та фінансовими установами.

На сьогодні в Україні відсутній позасудовий механізм вирішення спорів на фінансовому ринку. Дана ініціатива пропонує  в якості пілотного проекту запровадити на страховому ринку позасудовий механізм вирішенням спорів між споживачами та страховиками на базі неурядової громадської організації.

Мета і завдання Проекту

Громадська організація «Інститут громадянських свобод» у грудні 2019 року завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» розпочала реалізацію проекту «Створення механізму альтернативного вирішення спорів споживачів на страховому ринку» (надалі - Проект).

Мета Проекту:

створення механізму альтернативного вирішення спорів споживачів на страховому ринку з можливістю розширення на інші фінансові ринки.

Завдання Проекту:

запуск механізму альтернативного вирішення спорів, який забезпечить споживачам страхових послуг можливість вирішити спір зі страховою компанією у короткі строки, безоплатно та неупереджено;

підвищення грамотності споживачів страхових послуг за допомогою веб-сайту організації, на якому, окрім статистичної інформації щодо надісланих та розглянутих спорів, публікуватимуться поради, рекомендації, цікаві дослідження.

Строк реалізації Проекту грудень 2019 року  – листопад 2020 року.

Зацікавлені сторони: споживачі страхових послуг; страхові компанії.

Для реалізації мети та завдань Проекту Громадською організацією «Інститут громадянських свобод» у січні 2020 року створено підрозділ Офіс страхового примирителя.

Основною діяльністю Офісу страхового примирителя є надання консультації та роз’яснень споживачам, а також розгляд звернень споживачів про вирішення спору зі страховою компанією, яка висловила такий намір.