Назва Проекту

Створення механізму альтернативного вирішення спорів між споживачами та страховиками

Опис проблеми

Значну роль у захисті прав споживачів фінансових послуг у більшості країн світу відіграє держава. Це або органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, або спеціалізовані урядові агентства і відомства, які наділені широким спектром нормативних, контрольних і правозастосовних повноважень для захисту інтересів споживачів. Окрім зазначених повноважень, такі органи/урядові агентства ще й виконують функції щодо розгляду звернень та скарг від споживачів.

Світ рухається у напрямку збільшення повноважень державних органів, а також посилення ролі інститутів, які займаються альтернативним вирішенням спорів між споживачами та фінансовими установами.

На сьогодні в Україні відсутній позасудовий механізм вирішення спорів на фінансовому ринку. Дана ініціатива пропонує  в якості пілотного проекту запровадити на страховому ринку позасудовий механізм вирішенням спорів між споживачами та страховиками на базі неурядової громадської організації.

Мета і завдання Проекту

Метою Проекту є створення механізму альтернативного вирішення спорів споживачів на страховому ринку.

Завданнями Проекту є запуск механізму альтернативного вирішення спорів, який забезпечить споживачам послуг у сфері страхування можливість вирішити спір зі страховою компанію у короткі строки, безоплатно та неупереджено.

Види діяльності для досягнення мети і завдань Проекту

Проект передбачає створення Офісу вирішення спорів між споживачами та страховиками (Офісу страхового примирителя), добровільної домовленості між страховиками, з одного боку, та громадською організацією, з іншого, про погоджені канали комунікації та взаємодію під час вирішення спорів за надісланими до створеного офісу зверненнями споживачів. Домовленість реалізується шляхом приєднання до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю, в якому закріплені основні принципи та правила, за якими буде відбуватись вирішення спорів, та зазначені першочергові дії сторін.

Меморандум є відкритим для приєднання страховими компаніями, що мають чинні ліцензії та здійснюють діяльність на роздрібному ринку страхування.

Приєднання страхової компанії до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю із Офісом страхового примирителя (ГО «ІГС») наддасть можливість у комунікаціях сторін знайти виважене рішення для учасників відповідних правовідносин.

Споживачі послуг страхових компаній мають можливість звернутись до Офісу страхового примирителя.

Основною діяльністю Офісу страхового примирителя є розгляд звернень споживачів про вирішення спору зі страховою компанією, надання консультації та роз’яснень споживачам, рекомендацій страховим компаніям про шляхи вирішення спору, а також оприлюднення інформації щодо страхових кампаній, які приєднались до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю, та кількісних показників щодо результатів вирішення спору в розрізі кожної страхової компанії.