Які звернення розглядаються Офісом страхового примирителя

Ваше звернення щодо вирішення спору зі страховиком буде розглянуто Офісом страхового примирителя, якщо:

  • звернення містить матеріальні вимоги до Страховика, у розмірі, що не перевищує 100 тис. грн. на дату звернення до Офісу страхового примирителя;
  • лист щодо вирішення спору попередньо було направлено до відповідного Страховика та (і) у його задоволенні було відмовлено; або (іі) Споживачу не було надано відповіді протягом тридцяти (30) календарних днів з моменту направлення такого звернення до Страховика або у інші строки, прямо передбачені законами України;
  • обставини, які є предметом спору із Страховиком, виникли не пізніше одного року до моменту звернення Споживача до Офісу страхового примирителя;
  • в суді, іншому органі або установі не знаходиться на розгляді або не було прийнято рішення у спорі з того ж предмета і з тих самих підстав та між тими ж сторонами.