Страховикам

Шановні, Страхові компанії!

Офіс страхового примирителя запрошує Вашу Страхову компанію приєднатися до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю під час вирішення спорів між споживачами та страховиками.

Приєднання до Меморандуму означає, що Ваша компанія:

 • приєднується до запровадженого в Україні альтернативного (позасудового) механізму вирішення спорів із споживачами;
 • надає Офісу страхового примирителя право розгляду звернень споживачів Вашої компанії щодо вирішення спору.

 

Вирішення спору між страховиком та споживачем за зверненням споживача здійснюється Офісом страхового примирителя за одночасного дотримання наступних умов:

 • звернення споживача містить матеріальні вимоги до страховика у розмірі, що не перевищує 100 тис. грн. на дату звернення до Офісу страхового примирителя;
 • звернення споживача щодо вирішення спору попередньо було направлено до страховика та виконується одна з двох вимог:
  • або у його задоволенні було відмовлено;
  • або споживачу не було надано відповіді протягом тридцяти календарних днів з моменту направлення такого звернення до Страховика або у інші строки, прямо передбачені законами України;
 • обставини, які є предметом спору із страховиком, виникли не пізніше одного року до моменту звернення споживача до Офісу страхового примирителя;
 • в суді, іншому органі або установі не знаходиться на розгляді або не було прийнято рішення у спорі з того ж предмета і з тих самих підстав та між тими ж сторонами.

 

Діяльність Офісу страхового примирителя будується на принципі забезпечення рівності прав сторін, а це – справедливе, незалежне та неупереджене вирішення спору як по відношенню до споживача, так і страховика, із об’єктивною оцінкою всіх обставин, які зумовили звернення споживача.

Рішення Офісу страхового примирителя, прийняті за результатами розгляду звернення споживача має для страхової компанії рекомендаційний характер.  

 

Страхові компанії після  приєднання до Меморандуму мають:

 • інформувати своїх споживачів про можливість звернення до Офісу страхового примирителя для вирішення спору в позасудового порядку;
 • надавати Офісу страхового примирителя на його запит інформацію, необхідну для розгляду конкретного спору;
 • визначити відповідальну особу в компанії за взаємодію з Офісом страхового примирителя для ефективного процесу вирішення спору.

 

Метою Офісу страхового примирителя є мирова угода між споживачем та страховиком без зайвої бюрократії та з дотриманням балансу інтересів сторін. У разі не досягнення такої угоди, виключно за результатами аналізу ситуації, позицій як споживача, так і страховика, з урахуванням приписів законодавства та судової практики, Офісом страхового примирителя можуть бути надані рекомендації та запропоновані шляхи вирішення спору.

Основні принципи функціонування механізму альтернативного вирішення спорів, питання взаємодії Офісу страхового примирителя та страхової компанії визначені Меморандумом.

Порядок розгляду звернень споживачів щодо вирішення спору зі страховиком визначено Регламентом Офісу страхового примирителя.

Альтернативний механізм вирішення спорів зі споживачем, що впроваджений  у багатьох розвинутих країнах світу, свідчить про свою ефективність.