AFCA - австралійський фінансовий обмудсмен

В Австралії створення The Australian Financial Complaints Authority  (AFCA) - Австралійського органу щодо розгляду фінансових скарг визначено у 2018 році законом. Це установа, що забезпечує позасудове вирішення спорів у сфері фінансових послуг.

Відповідно до закону Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій (ASIC), що є регулятором ринку, у 2018 році затверджено правила, що визначають питання діяльності AFCA, зокрема, процедуру позасудового вирішення спорів у сфері фінансових послуг, вимоги до скарг та рішення, що можуть бути прийняті.

Фінансовий омбудсмен у Польщі

У Польщі питання діяльності Фінансового омбудсмена регулюються Законом «Про розгляд скарг на суб’єктів фінансового ринку та про фінансового омбудсмена» від 05 серпня 2015 року.

До завдань Фінансового омбудсмена належить вжиття заходів щодо захисту клієнтів суб’єктів фінансового ринку (страхування, пенсійного, банківського та ринку капіталу), в тому числі:

  • розгляд звернень у визначених випадках, що подаються у зв’язку із незадоволенням із рішенням фінансової установи;
  • надання висновків до проектів правових актів з питань організації та функціонування фінансового ринку, подання до компетентних органів запитів про законодавчу ініціативу чи внесення змін до правових актів із цих питань.

Директива ЄС про альтернативне вирішення спорів

21 травня 2013 року Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили Директиву про альтернативне вирішення споров за участю споживача та внесення змін до Регламенту (ЄС) №2006/2004 та Директиви 2009/22/ЄC (далі - Директива про альтернативне вирішення спору).

FIN-NET логотип

Про участь країн у мережі фінансових омбудсменів FIN-NET ми згадували, коли розповідали про національні органи Німеччини, Литви, Франції, що відповідають за розгляд скарг споживачів у сфері фінансових послуг у позасудовому порядку.

Мережа FIN-NET- це мережа національних установ, що відповідає за позасудове вирішення спорів у сфері фінансових послуг.

Страховий омбудсмен у Франції

Механізм із позасудового врегулювання спорів у сфері страхування у Франції впроваджено в асоціації La Médiation de l'Assurance, яка утворена в межах Французької страхової федерації (FFA).

Страхові компанії, що є членами FFA, мають обов’язково вступити до асоціації La Médiation de l'Assurance (надалі – Страховий омбудсмен) та відповідно брати участь у механізмі позасудового вирішення спорів.