Фінансовий омбудсмен у Фінляндії

Фінську службу фінансового омбудсмена (FINE) утворено у 2009 році Управлінням по конкуренції та захисту прав споживачів Фінляндії, Управлінням фінансового нагляду Фінляндії та Асоціацією фінансових послуг Фінляндії. FINE здійснює діяльність на підставі Статуту, що затверджений вказаними установами.

FINE надає споживачам, малим підприємствам та іншим, подібних до них, клієнтам інформацію та консультації у сфері страхових, банківських та інвестиційних послуг (фінансових послуг), а також займається позасудовим вирішенням спорів із цих питань.

Служба страхового омбудсмена у Бельгії

У Бельгії споживачу у вирішенні спірного питання із страховою компанією, страховим посередником, використовуючи альтернативну процедуру вирішення спорів, допоможе Служба страхового омбудсмена (ASBL).

Службу страхового омбудсмена створено на підставі королівського указу у 2006 році. Повноваження Служби страхового омбудсмена визначені Статутом та законодавством.

Служба фінансового омбудсмена у Великій Британії

Служба фінансового омбудсмена у Великій Британії є незалежним державним органом, що утворений парламентом для позасудового вирішення спорів між фінансовими компаніями та їхніми клієнтами.

Управління з фінансової поведінки, що є регулятором ринку, призначає раду директорів  і Голову Служби фінансового омбудсмена, затверджує правила, за якими здійснюється розгляд звернень Службою фінансового омбудсмена.

AFCA - австралійський фінансовий обмудсмен

В Австралії створення The Australian Financial Complaints Authority  (AFCA) - Австралійського органу щодо розгляду фінансових скарг визначено у 2018 році законом. Це установа, що забезпечує позасудове вирішення спорів у сфері фінансових послуг.

Відповідно до закону Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій (ASIC), що є регулятором ринку, у 2018 році затверджено правила, що визначають питання діяльності AFCA, зокрема, процедуру позасудового вирішення спорів у сфері фінансових послуг, вимоги до скарг та рішення, що можуть бути прийняті.

Фінансовий омбудсмен у Польщі

У Польщі питання діяльності Фінансового омбудсмена регулюються Законом «Про розгляд скарг на суб’єктів фінансового ринку та про фінансового омбудсмена» від 05 серпня 2015 року.

До завдань Фінансового омбудсмена належить вжиття заходів щодо захисту клієнтів суб’єктів фінансового ринку (страхування, пенсійного, банківського та ринку капіталу), в тому числі:

  • розгляд звернень у визначених випадках, що подаються у зв’язку із незадоволенням із рішенням фінансової установи;
  • надання висновків до проектів правових актів з питань організації та функціонування фінансового ринку, подання до компетентних органів запитів про законодавчу ініціативу чи внесення змін до правових актів із цих питань.