FIN-NET логотип

Про участь країн у мережі фінансових омбудсменів FIN-NET ми згадували, коли розповідали про національні органи Німеччини, Литви, Франції, що відповідають за розгляд скарг споживачів у сфері фінансових послуг у позасудовому порядку.

Мережа FIN-NET- це мережа національних установ, що відповідає за позасудове вирішення спорів у сфері фінансових послуг.

Ця мережа охоплює країни Європейського Співтовариства, Великобританію, Ісландію, Ліхтенштейн та Норвегію.

FIN-NET було створено у 2001 році Європейською Комісією. На сьогодні її членами  є 60 національних фінансових установ із 27 країн.

Метою діяльності цієї мережі є:

  • допомога у взаємодії національних омбудсменів у сфері фінансових послуг;
  • надання споживачам легкого доступу до процедур альтернативного вирішення міжнародних спорів у сфері фінансових послуг.

Нагадаємо, що термін «омбудсмен» відноситься і до механізму або офісу, і до людини, яка його очолює, що забезпечує незалежний, неупереджений, справедливий, своєчасний, ефективний і неформальний зовнішній процес розв'язання суперечок між споживачем та надавачем послуг, та який є безкоштовним для споживачів. Омбудсмен забезпечує вказане, використовуючи різні способи – посередництво, примирення, медіації, надання рекомендацій/рішень.

Приєднатися до мережі FIN-NET може установа із країн ЄС, Великобританії, Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії, якщо вона:

  • відповідає за позасудове врегулювання фінансових спорів. А це спори між споживачами та надавачами фінансових послуг, якщо вони не змогли вирішити питання між собою у сферах, в т.ч. банківських послуг, страхування, кредитування, інвестування, фінансових консультацій;
  • діє відповідно до принципів, викладених у Директиві ЄС 2013/11/ЄС щодо альтернативного вирішення спорів (ADR). Серед принципів - незалежність, ефективність, справедливість, прозорість.

У питанні співробітництва для позасудового врегулювання міжнародних фінансових спорів члени мережі FIN-NET керуються Меморандумом про взаєморозуміння (2016р.). У ньому визначено порядок взаємодії її членів для забезпечення ефективного  розгляду скарг споживачів у зв’язку з транскордонними спорами та в інтересах підтримки транскордонного ринку фінансових послуг. Провідним є надання споживачу легкого та ефективного доступу до позасудового вирішення спору у транскордонних справах.  

Так,  передбачено, що національний омбудсмен, отримавши скаргу, вивчає її  щодо дотримання необхідних умов для її розгляду, в тому числі чи звертався споживач попередньо до  надавача фінансових послуг за вирішенням спірного питання. Споживачу після попереднього вивчення скарги, якщо виявиться, що вона подана не за компетенцією, має бути надано повну інформацію про те, який національний фінансовий омбудсмен відповідає за вирішення цього питання, які вимоги до скарги, строки вирішення спору. Також споживачу пропонується на вибір спосіб звернення до компетентного омбудсмена -  його скаргу буде направлено цим органом чи він самостійно звернеться із скаргою.

Вирішення спору здійснюється з використанням онлайн чи офлайн процедури. Так, якщо спір відноситься щодо фінансової послуги, що придбано через Інтернет, споживач може подати скаргу в режимі онлайн використовуючи сайт вирішення спорів в Інтернеті  https://bit.ly/ec-europa-eu-consumers.

Детальніше про мережу FIN-NET, про національні установи членів цієї мережі щодо позасудового вирішення спорів, можна дізнатися на сайті https://bit.ly/ec-europe-eu-info.